Wytworzenie systemu badawczego modelowania układów obrazowania w paśmie widzialnym i ultrafiolecie

Zadanie inwestycyjne I.1.1

Wytworzenie systemu badawczego modelowania układów obrazowania w podczerwieni

Zadanie inwestycyjne I.1.2

Wytworzenie systemu badawczego modelowania specjalizowanych metod obrazowania multispektralnego i hiperspektralnego

Zadanie inwestycyjne I.1.3

Wytworzenie systemu badawczego metod inspekcji 3D z zastosowaniem techniki skanowania optycznego oraz „time-of-flight”

Zadanie inwestycyjne I.1.4

Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod wysokowydajnej inspekcji optycznej

Zadanie inwestycyjne I.1.5

Wytworzenie eksperymentalnego systemu wieloparametrycznej kontroli jakości wyrobów precyzyjnych

Zadanie inwestycyjne I.1.6

Wytworzenie eksperymentalnego systemu inspekcji materiałów z zastosowaniem metody hybrydowej, łączącej techniki obrazowania w paśmie widzialnym i terahercowym

Zadanie inwestycyjne I.2.1

Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod inspekcji wykorzystujących technologie X-ray

Zadanie inwestycyjne I.2.2

Wytworzenie systemu badawczego modelowania metod pomiarowych wykorzystujących techniki laserowe i konfokalne

Zadanie inwestycyjne I.2.3

Wytworzenie eksperymentalnego systemu inspekcji wyrobów z zastosowaniem metody hybrydowej, łączącej techniki obrazowania w paśmie widzialnym i podczerwieni

Zadanie inwestycyjne I.2.4

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl