Urządzenie technologiczne do realizacji hybrydowych technologii obróbki powierzchniowej w środowisku wysokoenergetycznej plazmy impulsowej

Zadanie inwestycyjne II.3.1 

Zakup oprzyrządowania technicznego wspomagającego realizację procesów obróbki plazmowej

Zadanie inwestycyjne II.4.1

Wytwarzanie specjalizowanych systemów obrotu wewnętrznego w komorach urządzeń plazmowych

Zadanie inwestycyjne II.4.2

Wytwarzanie specjalistycznych instalacji technologicznych

Zadanie inwestycyjne II.4.3

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl