Wytworzenie eksperymentalnego systemu badań układów odzyskiwania energii cieplnej z wentylacji kominowej wykorzystujących termogeneratory

Zadanie inwestycyjne III.1.2

Wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz wymaganych instalacji technologicznych dla potrzeb Centrum badań odnawialnych źródeł energii dla budownictwa pasywnego

Zadanie inwestycyjne III.3.1

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl