Ośrodek Inteligentnych Specjalizacji

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Cel główny Projektu stanowi utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i Środowiskowego. Zgodnie z założeniami projektowymi, zintegrowana i specjalizowana infrastruktura B+R Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji będzie stanowić badawcze i technologiczne wsparcie w działaniach na rzecz rozwoju i podwyższania innowacyjności przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Mazowsza, w zakresie:

  • mechatroniki i optomechatroniki
  • zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej
  • urządzeń wspomagających pasywne budownictwa
  • bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.

Cechą utworzonej infrastruktury, ważną z punktu widzenia koncentracji i intensyfikacji podejmowanych prac B+R o charakterze interdyscyplinarnym, adresowanych do różnych branż przemysłu, będzie jej integracja w układzie komplementarnym obejmującym zarówno utworzone obszary inteligentnych specjalizacji, jak również dotychczasowe elementy infrastruktury badawczej i rozwojowej będącej w dyspozycji Instytutu.

Wykaz zadań operacyjnych realizowanych
w ramach celów bezpośrednich Projektu

Zadania operacyjne:

III.1. Systemy automatycznej optycznej inspekcji do wieloparametrycznej kontroli jakości

III.2. Hybrydowe, multimodalne systemy monitorowania procesów technologicznych

III.3. Rekonfigurowalne i specjalizowane systemy zrobotyzowane stosowane w procesach technologicznych

Rezultaty

 

 

  

KIEROWNIK PROJEKTU

Dr inż. Jakub GADEK
– Dyrektor Łukasiewicz - ITeE

+48 364-93-03

Koordynator projektu

Dr hab. inż. Andrzej ZBROWSKI

+48 364-93-05

Biuro projektu

Dr Beata BELINA

+48 364-92-98
 beata.belina@itee.lukasiewicz.gov.pl